JURIIDILINE NÕUSTAMINE ja ABI

Advokaadibüroo Bright Law pakub erinevat tüüpi ettevõtetele, alustades väiksematest firmadest või eraettevõtjatest ja lõpetades suurte rahvusvaheliste korporatsioonidega juriidilist abi ja nõustamist erinevates valdkondades. 

Oleme uhked oma personalikoosseisu üle. Meie seas on nii kõrge kvalifikatsiooni ja laia profiiliga spetsialistid kui ka kitsaste alade asjatundjad. Osutame juriidilist abi äri ja nõustamist alljärgnevates praktilistes valdkondades:

 

INTELLEKTUAALOMAND JA TEHNOLOOGIAD

Meie spetsialistid intellektuaalomandi valdkonnas aitavad Teid intellektuaalomandi kaitse strateegia väljatöötamisel, samuti vaidluse põhjuste või hagi esitamise aluste vähendamisel või elimineerimisel. Meie spetsialistid uurivad Teie intellektuaalomandit selle kaitsmise ja tagamise vaatekohast, sh autoriõigused ja kaubamärgid, patendid, tööstusdisain, andmekogu, konfidentsiaalsus.

 

 

ÄRIÕIGUS

Juriidiline nõustamine ja abi erinevate ärisektorite firmade liitumise, võõrandamise ja soetamise valdkonnas. Meie spetsialistid hindavad Teie ettevõtte meeskonna ühtekuuluvust ja ärisektori olukorda, tagamaks Teile optimaalse lahenduse.

 

KAUBANDUS

Osutame juriidilist abi ja nõustame erinevat tüüpi äritehingute ning äri arendamise küsimustes. Äri arendamine on tihedalt seotud juhtimise ja turunduse tavapõhimõtetega (strateegiline juhtimine, turundusejuhtimine, kaubandus ja turundus). Äri arendamine nõuab spetsialistidelt vastavat kvalifikatsiooni ja kogemust järgnevates valdkondades: turundus, õigus, strateegiad, rahandus, kaubandus ja ülevõtmine.

 

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Osutame oma klientidele õigusabi ärivaidluste lahendamisel äri eri valdkondades. Meie advokaatidel on kogemusi ärivaidluste kõikide liikide lahendamisel: kohtulikus korras ja arbitraažikohtus ning ADR vahendusel (vaidluste alternatiivne lahendamine).

Meie spetsialistid aitavad kohandada Teie lepingulisi kohustusi ja tootmisprotsessi, et maandada kohtuprotsessis riske.

 

KINNISVARA 

 Juriidiline nõustamine ja abi kõikide äripindade liikide müügiküsimustes.
Me teenindame korporatiivinvestoreid äri- ja eluruumide soetamisel ning nende objektide võõrandamisel. Teenindame äri- ja elamukinnisvara arendajaid, kes ostavad või rajavad hoonestusalasid või võõrandavad neid piirkondi.

 

 

TÖÖÕIGUS

Osutame juriidilist abi firmadele ja nende juhtkondadele tööõiguse kõikides küsimustes, sh personali otsing ja tööle võtmine, lepingud juhtkonnaga, töölepingud ja käsiraamatud, piiravad tingimused ja konfidentsiaalsus, osalus korporatiivsetes tehingutes.

 

ЕHITUS & PROJEKTEERIMINE

 

Osutame juriidilist abi klientidele, kes tegutsevad ehituse ja projekteerimise alal, sealhulgas arendajatele, töövõtjatele, ehituse spetsialistidele (arhitektid, insenerid, sisedisainerid jne), kindlustajatele ja finantseerijatele.

Meie juriidiline abi tasub ennast ära ning on efektiivne ja õigeaegne ehitusobjekti kogu kestuse ajal – ehituse alustamisest kuni lõpuni.

 

 

PEREKONNAÕIGUS

Üldjuhul on perekonda ja isiklikke asju puudutavad teemad kõigi jaoks emotsionaalselt rasked ning juriidiliselt keerulised, mille lahendamine ilma juriidilisi teadmisi omava isiku abita on suhteliselt komplitseeritud ja vahel isegi võimatu. Advokaadibüroo Bright Law advokaadid omavad perekonnaõiguse valdkonnas suurt kogemust nii kohtueelsetel läbirääkimistel kui ka kohtuvaidlustes.

 

PÄRIMISÕIGUS

Pärimisõigus reguleerib isiku vara saatust pärast tema surma. Vara on võimalik pärida nii seaduse alusel kui testamendi või pärimislepingu alusel. Tihti tekivad pärandvara jagamisel pärijate vahel probleemid ning lahkhelid, mille tõttu ei suudeta pärandvara omavahel jagada. Selliste probleemide ilmnemisel on otstarbekas koheselt pöörduda abi saamiseks pärimisõigusega tegelevate advokaatide poole.